Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Tích cực đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo
08-10-2017 | 20:10    (lượt xem:1733)

(TGAG)- Quan điểm nhất quán của Đảng ta: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật”.
Cây gậy “nhân quyền” và cái giá của nó
01-10-2017 | 15:53    (lượt xem:1338)

(TGAG)- Châu Âu - nơi được cho là “miền đất hứa”, thu hút cư dân nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước Hồi giáo ở Bắc Phi, Trung Đông tìm kế sinh nhai và định cư lập nghiệp. Gần đây, nơi đây lại là “căn cứ địa” của các tổ chức tiến hành các hoạt động khủng bố.
PHÁN XÉT VÔ LỐI!
10-09-2017 | 16:04    (lượt xem:1586)

(TGAG)- Ngày 15-8-2017, bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới”, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biên soạn đã được công bố. Chúng ta ghi nhận trong báo cáo năm nay: “đã có các điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam”. Song,  như là một cố tật: “trong báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam”.
Nhận diện những luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng
04-09-2017 | 19:41    (lượt xem:1675)

(TGAG)- Trong lúc cả nước ta đang tích cực triển khai, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống, thì các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tung lên mạng những bài viết, nội dung xuyên tạc Nghị quyết của Đảng ta. Đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước và lợi dụng việc còn
Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc chính trị
28-08-2017 | 08:39    (lượt xem:1330)

(TGAG)- Chúng ta không lạ gì với thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản cách mạng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Gần đây chúng cố tình “đơm đặt” các vụ án đơn thuần thành vụ án chính trị, vu khống có sự “bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng; can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng”, bịa bặt rằng “các vụ khởi tố cho thấy sự đấu đá ở chính
Đảm bảo và phát huy quyền con người ở Việt Nam
06-08-2017 | 22:30    (lượt xem:1299)

(TGAG)- Có thể khẳng định chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam là đảm bảo và phát huy quyền con người (QCN). Bên cạnh đó, an ninh và bình đẳng là nền tảng, điều kiện tiên quyết để đảm bảo đầy đủ các QCN, quyền công dân, đem lại dân chủ, công bằng và quyền phát triển cho tất cả mọi người. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong việc bảo đảm QCN trong tất cả các lĩnh vực và được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Hãy cảnh giác với các nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta
23-07-2017 | 10:43    (lượt xem:1372)

(TGAG)- Thời gian gần đây, các đối tượng thù địch, phản động ngày càng tăng cường sử dụng không gian mạng để đưa thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm nói xấu, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo, chống phá Đảng, Nhà nước. Đây là việc làm rất thâm độc của các thế lực thù địch,đòi hỏi mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác.
Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá trên mạng xã hội
15-07-2017 | 22:51    (lượt xem:2610)

(TGAG)- Trong những năm gần đây, bên cạnh những tiện ích từ internet mang lại, mặt trái của thành tựu công nghệ này đã gây ra phiền toái mà không quốc gia nào tránh khỏi, đặc biệt là vấn đề “an ninh và an toàn”; về chính trị đây là môi trường màu mỡ cho các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối lập.
Tổ chức HRW, lối mòn - thiếu thực tế
11-07-2017 | 09:46    (lượt xem:1245)

(TGAG)- Gần đây, một số cơ quan thông tin nước ngoài đăng phát cái gọi là “Phúc trình thường niên về thực thi nhân quyền các nước năm 2016” của tổ chức Human Rights Watch (viết tắt là HRW). Trong đó, vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đây là hành động lối mòn của những kẻ thiếu thực tế.
Bản chất của những kẻ bất chính
03-07-2017 | 12:52    (lượt xem:1441)

(TGAG)- Là nhà tu hành, lẽ ra hơn ai hết, họ phải hành động đúng chuẩn mực giáo lý, giáo luật, tuân thủ luật pháp và các thiết chế đạo đức xã hội, là đức tin để tín đồ noi theo. Tuy nhiên, vì đồng tiền của tổ chức phản động Việt Tân mà Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục ở Nghệ An đã chà đạp giáo lý, vi phạm pháp luật, kích động, lừa bịp tín đồ xuống đường gây rối, chống chính quyền dưới danh nghĩa “đi kiện”.
Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) lại xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam
03-07-2017 | 07:57    (lượt xem:1357)

Vẫn như hằng năm, ngày 19-6-2017, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) có trụ sở ở Hoa Kỳ đã ra “Phúc trình thường niên” về tình trạng nhân quyền thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Phúc trình năm nay dài 65 trang… được Hãng BBC rút “tít”: “Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền” ở Việt Nam! Vậy Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) là gì? Nội dung, bản chất của “Phúc trình” năm nay có gì khác những năm trước?
Đằng sau những luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng
27-06-2017 | 05:29    (lượt xem:1990)

(TGAG)- Vừa qua, khi Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì trên các trang mạng mở ra cuộc tranh luận sôi nổi về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy đâu mới là chân tướng của những lập luận này?
Việt Nam luôn tôn trọng, đảm bảo tự do tôn giáo, tín ngưỡng
26-06-2017 | 05:21    (lượt xem:1501)

(TGAG)- Những năm qua, thành tựu trong việc chăm lo quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo của Việt Nam luôn được người dân theo tôn giáo và không theo tôn giáo trong nước cũng như dư luận quốc tế thừa nhận. Thế nhưng gần đây, ngày 26/4/2017, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ ra “báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế” năm 2017, trong đó có các thông tin sai lệch, đánh giá thiếu khách quan về tình hình ở Việt Nam.
Nhận diện những kẻ giả danh “Vì lợi ích quốc gia - dân tộc”
18-06-2017 | 22:08    (lượt xem:1359)

(TGAG)- Vấn đề lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định từ rất sớm, thể hiện ở mục tiêu xuyên suốt là “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng luôn coi trọng lợi ích quốc gia - dân tộc trong từng chính sách phát triển.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510146