Truy cập hiện tại

Đang có 247 khách và không thành viên đang online

Thế nào là sự thật!
25-02-2020 | 14:34    (lượt xem:1314)

(TGAG)- Đến thời điểm Đại hội Đảng các cấp, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng. Cụ thể gần đây là một bài có nhan đề “Hãy làm những gì cộng sản sợ”. Tác giả vốn chuyên nghề bịa đặt, núp dưới danh xưng vì “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”.
Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
13-02-2020 | 07:43    (lượt xem:4661)

(TGAG)- Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Thế nước đang lên! Hiểu đúng để cùng nhau vun đắp
24-01-2020 | 22:02    (lượt xem:1057)

(TGAG)- Gần đây một số phần tử thù địch, cơ hội chính trị tung ra trên Internet những bài viết núp dưới danh nghĩa dự đoán, dự báo tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam rất ảm đạm, nhằm bôi xấu Đảng, Nhà nước và lung lạc niềm tin của quần chúng. Điển hình cho thủ đoạn thâm độc đó, ngày 26-12-2019 trên blog  “danlambaovn.blogspot.com”, Thành Đỗ có bài viết với
An Giang - Kết nối, chia sẻ, lan tỏa nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong Khu vực Tây Nam bộ
03-01-2020 | 08:46    (lượt xem:1530)

(TGAG)- Ngày 31/12/2019, tại Học viện Chính trị khu vực IV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã ký kết Quy chế phối hợp với 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam bộ và Học viện Chính trị khu vực IV trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Vững bước tiến lên!
02-01-2020 | 09:31    (lượt xem:1162)

(TGAG)- Gần đây các thế lực thù địch “làm nóng”, tô vẻ, thêm thắt để tiếp tục luận điệu: Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hiện nay trong điều kiện mới, Đảng không còn vai trò nữa, hãy để lực lượng mới khác thay thế đưa đất nước tiến lên.
Hiểu đúng để góp phần bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc!
01-01-2020 | 09:39    (lượt xem:1840)

(TGAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về tư duy độc lập tự chủ. Ngay từ lúc ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Người nói rõ: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”. Bằng tư duy độc tập, tự chủ, Hồ Chí Minh đã đi một con đường riêng của mình chứ không đi theo lối mòn. Tư duy độc lập tự chủ không chỉ giúp Hồ Chí Minh lựa
Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị
15-12-2019 | 16:35    (lượt xem:1652)

(TGAG)- Nắm vững, vận dụng sáng tạo lý luận về tổ chức quân đội kiểu mới; kế thừa và phát triển tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự độc đáo, đặc sắc của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp lãnh đạo tổ chức xây dựng Quân đội ta. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên, Đảng đã xác định: “Tổ chức ra quân đội công nông”. Từ đó đã hình thành: Đội tự vệ đỏ trong
75 năm keo sơn gắn bó "như cá với nước"
07-12-2019 | 14:52    (lượt xem:1178)

(TG)- Trên chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi chiến công, mỗi bài học kinh nghiệm của đội quân cách mạng đều gắn liền với nguồn sức mạnh của sự gắn bó keo sơn thắm thiết quân dân. Là quân đội của nhân dân, gắn bó và yêu thương, kính trọng nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, đó là bản chất của quân đội cách mạng, đó
Vài điều suy ngẫm về vụ việc Phạm Chí Dũng
04-12-2019 | 09:07    (lượt xem:1429)

(TGAG)- Vừa qua, cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố hình sự Phạm Chí Dũng về tội “làm, tàng trữ, phát tán tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCN Việt Nam". Vụ việc này lần nữa đã gợi lên “làn sóng ngôn luận” trong giới tự cho mình là dân chủ. Các đối tượng chống phá luôn chờ chực những vụ việc như thế này để
Đập tan luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch công kích Việt Nam
16-11-2019 | 13:40    (lượt xem:1027)

(ĐCSVN) - Lợi dụng những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, nhất là vấn đề chủ quyền của nước ta ở Biển Đông, các thế lực thù địch và một số phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng nhân dân...
Chống xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng!
14-11-2019 | 14:50    (lượt xem:1004)

(TGAG)- Các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện “Diễn biến hoà bình”; không ngừng tấn công trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để truyền bá các quan điểm sai trái.
Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội
14-11-2019 | 08:58    (lượt xem:1410)

Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam
28-10-2019 | 14:22    (lượt xem:1143)

Trong thời gian qua, trước những khó khăn về kinh tế-xã hội chưa được giải quyết và những diễn biến phức tạp trong khu vực… lợi dụng tình hình này, những kẻ cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã xuyên tạc tình hình, hòng bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội Việt Nam…
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
07-10-2019 | 14:37    (lượt xem:1121)

(TGAG)- Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng cho Đảng và nhân dân ta - tài sản tinh thần vô giá, ngọn đuốc soi sáng trên con đường đấu tranh, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi hành động cố tình xuyên tạc nội dung, giá trị của Di chúc cần phải được lên án và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27058092