Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng hiện nay
19-01-2023 | 12:28    (lượt xem:1204)

(TUAG)- Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng một cách thường xuyên, thâm độc và quyết liệt. Trong đó, chúng chú trọng “mũi tiến công” vào lĩnh vực tư tưởng. Vì vậy, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng là thực sự cần thiết. Đó là cơ sở để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới.
Không có tự do báo chí tuyệt đối hay tự do báo chí không giới hạn
16-12-2022 | 19:19    (lượt xem:756)

(TUAG)- Những năm qua, báo chí ở Việt Nam luôn giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân; chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã phát hiện và phản ánh trung thực gương tốt, việc tốt, nhiệt tình ủng hộ và cổ vũ nhân tố mới, mô hình hiệu quả, những biểu
Việt Nam lựa chọn đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga là đúng đắn
31-10-2022 | 07:52    (lượt xem:796)

(TUAG)- Một trong những âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là đưa ra những quan điểm sai trái nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Gần đây, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là: Nhà văn Nguyên Ngọc: Hồ Chí Minh “sai từ Đại hội Tua”! của Trần Trung Đạo. Với giọng lưỡi đầy hiềm khích, mưu mô, bằng thủ đoạn xảo quyệt,
Không thể xuyên tạc một chuyến thăm hữu nghị đặc biệt
28-10-2022 | 10:19    (lượt xem:1749)

(TUAG)- Những ngày qua, khi các cơ quan báo chí truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm hữu nghị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 30/10 đến 1/11) theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, thì mạng xã hội “dậy sóng” những loạt tin xấu độc theo hướng “bài Hoa, thân Mỹ”.
Sứ mệnh của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
29-08-2022 | 07:00    (lượt xem:840)

(TUAG)- Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Văn học, nghệ thuật (VHNT) là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”. Nhận định này đã thể hiện vị trí, vai trò đặc biệt của VHNT trong văn hóa, trong sự phát triển của con người và xã hội nói chung.
Vấn đề “khoảng trống quyền lực” trong Cách mạng Tháng Tám
23-08-2022 | 13:05    (lượt xem:1010)

(TUAG)- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc, Nhật đầu hàng quân đồng minh; trong nước, thực dân Pháp bị Nhật đảo chính, Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim cũng không còn sức chống đỡ. Vì thế, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, có quan điểm cho rằng, lúc bấy giờ ở Việt Nam có “khoảng trống quyền lực” nên Việt Minh mới dễ dàng giành được chính quyền cách mạng.
Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống!
07-08-2022 | 17:06    (lượt xem:1980)

(TUAG)- Ngày 30/6/2022, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 đã diễn ra với gần 500 đại biểu dự họp trực tiếp và hơn 80.000 đại biểu dự họp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dự và có bài phát biểu quan trọng.
“Chạy chức” là gốc của tha hóa quyền lực
03-06-2022 | 10:06    (lượt xem:2235)

(TUAG)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra chân lý đúng trong mọi trường hợp, ở mọi quốc gia: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thử hỏi, cả người “chạy chức” và người chấp thuận “chạy chức” (hoặc ưu ái, “nâng đỡ không trong sáng” người thân quen) có phải là cán bộ tốt hay không?

Phú Tân: Ban Chỉ đạo 35 huyện bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng tuyên truyền và tổ phản ứng nhanh
02-06-2022 | 16:25    (lượt xem:1138)

(TUAG)- Sáng ngày 02/6, Ban Chỉ đạo 35 huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng tuyên truyền và tổ phản ứng nhanh các xã, thị trấn năm 2022. Đến dự có đồng chí Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân.
Giá trị Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 của Nhân dân Việt Nam mãi mãi bất diệt!
29-04-2022 | 06:04    (lượt xem:1783)

(TUAG)- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thật không gì có thể bác bỏ và phủ nhận được. Thế nhưng, hàng năm cứ đến dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4, thì trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo giá trị lịch sử Ngày chiến thắng.
Lựa chọn độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự!
26-04-2022 | 13:46    (lượt xem:1144)

(TUAG)- Trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Dân lại có bài: “Đảng Cộng sản Việt Nam lạc hậu, sai đường”. Hắn tiếp tục bịa đặt và công kích: “Sau 30/4/1975 thống nhất đất nước (Nam Bắc), Đảng Cộng sản Việt Nam đưa cả nước đi theo chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường do đảng vạch ra, rập khuôn theo CS quốc tế Nga, Tàu - một chủ nghĩa mà đảng cho là “ưu việt” nhất, và quyết tâm đeo đuổi để thực thi”… Sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và một số nước Đông Âu lâm vào thoái trào, “chỉ còn lại vài nước rời rã cố bám, trong đó có Việt Nam.
Hội thảo khoa học trực tuyến “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”
22-04-2022 | 08:27    (lượt xem:815)

(TUAG)- Sáng ngày 21/4, Công an tỉnh tham dự Hội thảo trực tuyến bình luận khoa học sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo. Tham dự tại điểm cầu Công an An Giang có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh.
Việt Nam không “chọn bên” mà chọn lẽ phải!
10-03-2022 | 15:54    (lượt xem:1633)

(TUAG)- Bác Hồ chỉ dạy mục đích của công tác ngoại giao là “phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ”; Việt Nam sẵn sàng “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Cán bộ ngoại giao phải có trình độ và bản lĩnh: phải “nhìn cho rộng suy cho kỹ”, vừa phải biết mình, biết người, vừa phải biết thời, biết thế, biết dừng (giữ vững nguyên tắc) nhưng cũng biết biến (ứng vạn biến),…
Nâng cao “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng
08-03-2022 | 15:00    (lượt xem:1477)

(TUAG)- Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng đã và đang xâm nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, mọi người trên toàn cầu cũng được “xích lại gần nhau” hơn, hàng triệu cuộc gặp gỡ, giao lưu mỗi ngày, thông tin được trao đổi, chia sẻ hàng tỷ bytes mỗi phút trên môi trường mạng… các thế lực thù địch, phản động, cơ hội và cả một bộ phận người dân kém
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37800556