Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền sai sự thật
06-03-2017 | 07:37    (lượt xem:2665)

(TGAG)- Đã gần một năm trôi qua, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra (4-2016) là một thảm họa môi trường biển lớn nhất xảy ra tại Việt Nam từ trước đến nay. Đại diện công ty này đã cúi đầu nhận lỗi trước Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam, đồng thời đã cam kết bồi thường 500 triệu USD (tương đương hơn 11.000 tỷ đồng) để khắc phục sự cố nghiêm trọng này.
Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện
02-12-2016 | 10:01    (lượt xem:3261)

Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng rồi suy đoán, bịa đặt, dựng chuyện để đưa lên in-tơ-nét. Vì thế, cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này trở thành một yêu cầu cấp bách trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.
Tự xưng là “Nhà dân chủ": họ là ai?
16-11-2016 | 07:39    (lượt xem:3469)

(TGAG)- Gần đây, trên không gian mạng, một số người tự xưng là “nhà dân chủ”, tự cho mình cái quyền được nói, được viết, được “đặc quyền” lên tiếng bất cứ thứ gì với danh nghĩa “những người bảo vệ công lý” của nhân dân, đấu tranh vì dân chủ, vì quyền con người, vì lợi ích của người dân. Vậy, bản chất đằng sau những gì họ tự xưng, tự phong có đúng như những gì họ nói và làm hay không? Những Nhà dân chủ tự xưng, họ là ai, nguồn gốc xuất thân của họ như thế nào?
Vì sao cứ đòi phi chính trị hóa quân đội?
01-06-2016 | 09:30    (lượt xem:2792)

(TGAG)- “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng thực chất là âm mưu của kẻ thù nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa công cụ bạo lực có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Vạch mặt bọn dân chủ giả hiệu!
20-04-2016 | 13:58    (lượt xem:3097)

(TGAG)- Sau khi Liên Xô sụp đổ, những người chống Cộng hí hửng! Nhưng với sự tiếp tục tồn tại và phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa (trong đó có Việt Nam) làm cho một số cay cú! Những chiến dịch mới được tiến hành.
Cần tăng cường đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch!
13-12-2015 | 10:44    (lượt xem:4314)

(TGAG)- Nếu như năm 1975, chỉ có 2 tờ báo và 2 đài phát thanh (VOA và BBC) có chương trình tiếng Việt chống Việt Nam thì 10 năm sau (1985), có tới 200 tờ báo, tạp chí và 18 đài, chương trình phát thanh tiếng Việt. Năm 1990, có 560 báo, tạp chí và 28 đài, chương trình phát thanh tiếng Việt. Năm 1994 có 620 báo, tạp chí, 38 đài và chương trình phát thanh tiếng Việt chống Việt Nam...
Những âm mưu làm thay đổi bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa
18-11-2015 | 10:11    (lượt xem:3521)

Dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (ngày 15-9-2015) nhằm giới thiệu quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng ta với nhân dân, đồng thời tranh thủ ý kiến đóng góp của toàn dân cho văn kiện. Ngay sau khi công bố Dự thảo văn kiện, nhiều cuộc hội thảo, hội nghị đã được tổ chức.
Xuyên tạc lịch sử- một thủ đoạn thâm độc!
01-10-2015 | 13:36    (lượt xem:4223)

(TGAG)- Thời gian gần đây, những “nhà dân chủ” tự xưng cứ liên tục “nhai lại” cái gọi là  “xét lại lịch sử”, lớn tiếng vu cáo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh “đặt lợi ích Đảng lên trên lợi ích dân tộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường binh đao máu lửa hơn 30 năm”, “Đảng chỉ lấy dân làm vật thí nghiệm, vật hi sinh cho chủ nghĩa xã hội hư vô, đưa dân tộc Việt Nam vào con đường máu lửa”…
Không có tự do báo chí là một sự bịa đặt!
12-08-2015 | 05:23    (lượt xem:2549)

(TGAG)- Báo chí nước ta trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Sự phát triển không chỉ thể hiện ở số lượng cơ quan báo chí tăng hằng năm, số lượng người hoạt động trong lĩnh vực báo chí cũng tăng, chất lượng đội ngũ nhà báo từng bước được nâng cao. Số người sử dụng internet của Việt Nam đạt mức cao ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Báo mạng điện tử và truyền thông đa phương tiện đã tạo ra khả năng to lớn cho việc truyền tải thông tin của các cơ quan báo chí và việc tiếp nhận thông tin của nhân dân.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37132040