Truy cập hiện tại

Đang có 132 khách và không thành viên đang online

Hình phạt nghiêm minh!
28-01-2018 | 18:14    (lượt xem:2176)

(TGAG)- Lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ đồng bào các tôn giáo với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động tín đồ chống đối chính quyền, gây mất ổn định chính trị, xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc... là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch, những kẻ tha hóa, biến chất. Hoạt động chống phá của chúng từ thấp đến cao, lúc âm thầm lặng lẽ, khi rất trắng trợn công khai.
Không thể phủ nhận tự do internet ở Việt Nam
21-01-2018 | 20:20    (lượt xem:2390)

(TGAG)- Thời gian gần đây, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, đưa ra cái gọi là “Báo cáo tự do internet 2017” với những luận điệu cũ rích như: “bày tỏ sự quan ngại về tự do internet ở Việt Nam”, hay “xếp hạng” “Việt Nam là quốc gia không có tự do internet”… Có thể khẳng định, đây là cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc về tự do internet ở Việt Nam.
Hậu quả của “can thiệp nhân đạo”
15-01-2018 | 07:35    (lượt xem:2269)

(TGAG)- Trong khi Mỹ và nhiều nước phương Tây luôn nói tới sứ mệnh “can thiệp nhân đạo” để “bảo vệ nhân quyền”, thậm chí còn tự cho mình là “lương tâm của thế giới”, nhưng thực tế ở những nơi họ từng tới để thực hiện cái gọi là “bảo vệ người dân”,
Thành tựu nhân quyền của Việt Nam qua việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân”
18-12-2017 | 08:12    (lượt xem:2291)

(TGAG)- Ở Việt Nam, quyền con người được được thể chế hóa, bảo đảm thực hiện bằng những quyền hiến định trong Hiến pháp và quy định của Pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN “của dân, do dân, vì dân”, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều hướng đến mục tiêu cao nhất là vì con người, cho con người.
Nhận diện âm mưu và thủ đoạn lợi dung dân chủ, nhân quyền
10-12-2017 | 20:25    (lượt xem:2444)

(TGAG)- Việc các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam sử dụng phương tiện truyền thông để đưa ra luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, bịa đặt, sai sự thật, kích động, gây bất ổn xã hội đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên gần đây, những hoạt động này được triển khai ngày càng ráo riết hơn, trong không gian rộng hơn, tần suất nhiều hơn.
Nhân quyền và chủ quyền Quốc gia!
04-12-2017 | 07:32    (lượt xem:2298)

(TGAG)- Liên Hợp Quốc và mỗi quốc gia luôn quan tâm đến nhân quyền, nhằm mang lại cho con người một cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Vậy mà, vì lợi ích riêng, một số nước phương Tây lợi dụng nhân quyền làm “cớ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền bằng thủ đoạn ngoại giao, chính trị, kinh tế và can thiệp quân sự, dẫn đến hậu quả làcác
CẢNH GIÁC !
26-11-2017 | 15:56    (lượt xem:2833)

(TGAG)- Bên cạnh thủ đoạn phát tán những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; các loại thông tin bịa đặt về “hậu trường chính trị”, mạo danh cán bộ có uy tín, cán bộ từng
“Can thiệp nhân đạo” - nguy cơ xâm phạm chủ quyền quốc gia
20-11-2017 | 07:58    (lượt xem:2803)

(TGAG)- Một số nước phương Tây áp đặt “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, lấy cớ “can thiệp nhân đạo” nhằm mục đích che đậy cho những mục tiêu khác, để tiến hành các hành động can thiệp bằng quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế... vào nhiều quốc gia mà không có sự chấp thuận của quốc gia đó.
Những trò “đốt rơm” lạc lõng giữa ngày hội APEC
20-11-2017 | 07:53    (lượt xem:2408)

Có thể so sánh như vậy khi nói về những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt đề cập đến vai trò tạo ra thành công to lớn tại APEC 2017 của nước chủ nhà Việt Nam. Những luận điệu lạc lõng ấy muốn nhân sự kiện quốc tế lớn này để đốt lên ngọn khói xuyên tạc về câu chuyện dân chủ, nhân quyền, hạ thấp vai trò của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong lãnh đạo phát triển đất nước. Nhưng sự thật về một kỳ APEC rất thành công khiến âm mưu ấy bị thất bại.
Nhận diện hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận của các tổ chức phản động ở nước ta hiện nay
05-11-2017 | 21:52    (lượt xem:2333)

(TGAG)- Nhận diện hoạt động chống phá của các thế lực trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một nội dung hết sức quan trọng đối với chúng ta, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó có các giải pháp, biện pháp đấu tranh phòng, chống làm thất bại ấm mưu phá hoại của kẻ thù. Hoạt động phá hoại thường có những điểm sau:
Không thể xuyên tạc sự thật!
29-10-2017 | 17:15    (lượt xem:3018)

(TGAG)- Các thế lực thù địch đối với chế độ xã hội ta luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để xuyên tạc, lôi kéo, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia.
Tích cực đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo
08-10-2017 | 20:10    (lượt xem:2518)

(TGAG)- Quan điểm nhất quán của Đảng ta: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật”.
Cây gậy “nhân quyền” và cái giá của nó
01-10-2017 | 15:53    (lượt xem:2202)

(TGAG)- Châu Âu - nơi được cho là “miền đất hứa”, thu hút cư dân nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước Hồi giáo ở Bắc Phi, Trung Đông tìm kế sinh nhai và định cư lập nghiệp. Gần đây, nơi đây lại là “căn cứ địa” của các tổ chức tiến hành các hoạt động khủng bố.
PHÁN XÉT VÔ LỐI!
10-09-2017 | 16:04    (lượt xem:2471)

(TGAG)- Ngày 15-8-2017, bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới”, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biên soạn đã được công bố. Chúng ta ghi nhận trong báo cáo năm nay: “đã có các điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam”. Song,  như là một cố tật: “trong báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam”.
Nhận diện những luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng
04-09-2017 | 19:41    (lượt xem:2549)

(TGAG)- Trong lúc cả nước ta đang tích cực triển khai, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống, thì các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tung lên mạng những bài viết, nội dung xuyên tạc Nghị quyết của Đảng ta. Đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước và lợi dụng việc còn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36389205