Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Chuyên mục bầu cử

Vinh dự và trọng trách lớn lao!

(TGAG)- Ngày 23/5/2021 vừa qua, trên phạm vi cả nước, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về kết quả cuộc bầu cử sẽ được Hội đồng bầu cử các cấp công bố theo đúng quy định của pháp luật.

Thật là vinh dự lớn lao cho những ai được cử tri tin tưởng, lựa chọn, bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Tại sao nói được làm đại biểu Quốc hội hay Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp là “Vinh dự lớn lao”? Bởi vì, đó là kết quả do hàng trăm, hàng ngàn lá phiếu từ chính tay cử tri của mọi thành phần, giai cấp, lứa tuổi, giới tính khác nhau trong xã hội, cử tri từ thành thị đến nông thôn đã trực tiếp đi bầu. Họ gửi trọn niềm tin, hi vọng, cũng như những tâm tư, tình cảm của mình vào các vị đại biểu ấy. Những người được cử tri tín nhiệm ấy hết sức vinh dự và tự hào rằng: Mình đã được Nhân dân lựa chọn, bầu ra để trao cho một trọng trách lớn lao đó là thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, của địa phương.Nhưng, các vị đại biểu được cử tri bầu chọn phải thấy rằng, gắn với vinh dự lớn lao ấy là một trọng trách cực kỳ quan trọng. Người đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình khi đã được bầu vào “Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hoặc được bầu vào “Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương”, đó là một nhiệm vụ rất quan trọng, rất nặng nề; một nhiệm vụ vô cùng to lớn, không dễ dàng chút nào đã vinh dự được chính Nhân dân giao cho. Những người đại biểu ấy sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thay mặt Nhân dân quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia, của các địa phương; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, các văn bản pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhân dân đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND các cấp đã được cử tri bầu chọn phải thật sự có tâm, có tầm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ năng lực, trình độ, trí tuệ và phẩm chất đạo đức; phải luôn luôn nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, qua đó, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, thật sự xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri; thật sự xứng đáng là người đại biểu nhân dân.

Để làm được điều đó, thiết nghĩ, người đại biểu phải luôn sâu sát, gần gũi, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, nhất là cử tri tại nơi bầu chọn mình; phải biết lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; có trách nhiệm và thường xuyên tiếp với Nhân dân, không chỉ qua những đợt tiếp xúc cử tri theo định kỳ; tích cực thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội hoặc HĐND các cấp, cũng như phản ánh kịp thời những bức xúc, kiến nghị của bà con cử tri đối với các cơ quan nhà nước liên quan; phải có chính kiến, không dao động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Ngoài ra, người đại biểu nhân dân cần phải tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu biết pháp luật sâu rộng; cần nắm vững nội dung và thực hành tốt các kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử như kỹ năng tiếp xúc cử tri, thảo luận, chất vấn, thẩm tra, giám sát, tiếp công dân...

Trong thực tế thời gian qua, đã có một ít đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp khi đã trúng cử và trở thành đại biểu nhân dân thì họ chỉ thấy vinh dự, tự hào, rất vui mừng, phấn khởi nhưng quên đi trọng trách lớn lao đã được Nhân dân tin tưởng giao cho. Họ không còn nhớ những gì mà mình đã hứa với cử tri. Họ không thực hiện những gì mà họ đã cam kết; hoặc nếu có làm thì làm cho có, làm một cách qua loa, chiếu lệ. Họ chỉ chạy theo danh lợi, đánh mất niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân, làm cho Nhân dân bức xúc, bất bình. Đó cũng là những gì mà Nhân dân mong muốn các vị đại biểu khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ này.

Cuối cùng, điều mà Nhân dân kỳ vọng đối với mỗi người trúng cử đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là: Họ phải thật sự là đại biểu trung thành của Nhân dân, phải hoàn thành tốt trọng trách lớn lao đã được Nhân dân ủy thác./.

H.B
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
25055766