Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

An Giang 24 giờ

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 tỉnh An Giang
30-12-2014 | 09:55    (lượt xem:5226)

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Nhìn chung, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: giá cả hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và cá ở mức thấp; sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm; sức mua thị trường giảm; tình hình thiên tai giông lốc, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp... ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
17133443